Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Basismonitor Onderwijs NPRZ (school) loopbanen 2019

In dit onderzoek worden cohorten leerlingen gevolgd in hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren uit Rotterdam Zuid die in 2010/2011 en in 2011/2012 onderwijs volgden.

2019-06-27 / Onderwijs / 97 pagina's / 1903 kB

Basismonitor NPRZ Verklarende analyse

In dit onderzoek is gezocht naar verklaringen voor de verschillen in Onderwijsprestaties van jongeren wonend in Rotterdam Zuid en jongeren wonend in overig Rotterdam

2019-06-17 / Onderwijs / 77 pagina's / 1265 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018

In samenwerking met: (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam) In de vierde editie van de basismonitor is zichtbaar dat de jeugd die opgroeit in Rotterdam Zuid het beter doet in het onderwijs dan een paar jaar geleden. Echter er is nog steeds een achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten.

2019-03-06 / Onderwijs / 124 pagina's / 3794 kB

Feitenkaart opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2016

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2016 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

2018-10-23 / Onderwijs / 3 pagina's / 359 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2017

Voorlopige cijfers. Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2017 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in oktober 2019 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

2018-10-23 / Onderwijs / 3 pagina's / 368 kB

Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

De studie geeft een inzicht in het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

2018-10-15 / Onderwijs / 26 pagina's / 967 kB

Samen talenten en kansen versterken

Manifest voor onderwijs van kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

2018-10-02 / Onderwijs / 61 pagina's / 1179 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Omschrijving van (school)loopbanen van op Zuid wonende leerlingen uit het basisonderwijs, uit het voortgezet onderwijs en van mbo-gediplomeerden.

2018-05-15 / Onderwijs / 54 pagina's / 827 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017

Derde meting De jaarlijkse monitor van het NPRZ laat vanaf het schooljaar 2008/2009 de onderwijspositie van op Zuid wonende leerlingen in vergelijking met de rest van Rotterdam en de vier grote steden zien.

2018-05-15 / Onderwijs / 110 pagina's / 3083 kB

Maakonderwijs

Maakonderwijs in primair en voortgezet onderwijs.

2018-03-29 / Onderwijs / 5 pagina's / 295 kB

Maakonderwijs bijlage vragenlijst open antwoorden en rechte tellingen

Onderwijs, maakonderwijs, maaktechnieken, programmeren, moderne technieken, panel

2018-03-29 / Onderwijs / 55 pagina's / 984 kB

Schoolkeuzemotieven van ouders, Een literatuurstudie

De studie geeft een overzicht van schoolkeuzemotieven van ouders bij de keuze van de basisschool voor hun kind.

2018-03-12 / Onderwijs / 18 pagina's / 970 kB

Feitenkaart opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2015

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2015 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

2018-02-19 / Onderwijs / 3 pagina's / 392 kB

Feitenkaart opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2014

2e druk Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2014 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze 2e druk bevat sinds het najaar van 2017 door het CBS gereviseerde gegevens, zodat deze gegevens vergelijkbaar zijn met de gereviseerde gegevens over latere jaren.

2018-02-19 / Onderwijs / 3 pagina's / 378 kB

Feitenkaart opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2013

2e druk Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2013 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze 2e druk bevat sinds het najaar van 2017 door het CBS gereviseerde gegevens, zodat deze gegevens vergelijkbaar zijn met de gereviseerde gegevens over latere jaren.

2018-02-19 / Onderwijs / 3 pagina's / 324 kB

Samen talenten en kansen versterken

Manifest voor onderwijs van Kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

2018-10-02 / Onderwijs / 61 pagina's / 1179 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Determinanten van onderwijsprestaties

2017-11-15 / Onderwijs / 68 pagina's / 891 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2017-2034

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

2017-06-01 / Onderwijs / 21 pagina's / 547 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2016

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

2017-05-01 / Onderwijs / 22 pagina's / 514 kB

Basismonitor Onderwijs NPRZ 2016

De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

2017-01-01 / Onderwijs / 104 pagina's / 2951 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2014

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2014.

2016-10-01 / Onderwijs / 3 pagina's / 131 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2013

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2013.

2016-06-01 / Onderwijs / 3 pagina's / 127 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2015

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

2016-04-01 / Onderwijs / 28 pagina's / 607 kB

Basismonitor Onderwijs NPRZ 2015

De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

2016-01-01 / Onderwijs / 86 pagina's / 2256 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2015-2034

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

2015-08-01 / Onderwijs / 31 pagina's / 471 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2014

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

2015-03-01 / Onderwijs / 22 pagina's / 479 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2013

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

2014-03-01 / Onderwijs / 22 pagina's / 769 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2013-2030

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

2012-12-01 / Onderwijs / 52 pagina's / 3814 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2010-2025

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

2010-05-01 / Onderwijs / 26 pagina's / 611 kB