Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-03-12 - Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid 2016

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.

Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2016 € 35.739, en momenteel (in 2019) € 38.035.

Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2016 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2018 en per 1 juli 2019.

2019-03-04 - Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2018

In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2018 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

2019-02-28 - Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2017

In de Vragenlijst D van de Omnibusenquête 2017 zijn onder meer ook vragen over ce luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

2019-02-27 - Evaluatierapport eerste jaar Skaeve Huse

De “Skaeve Huse” zijn speciale woningen bedoeld voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken. De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI) heeft een evaluatie in twee delen uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de Skaeve Huse betekenen voor de nieuwe en oude omgeving van de bewoners van de Skaeve Huse. Deze rapportage beschrijft de tweede meting en heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname van de eerste woningen.

2019-02-26 - Evaluatie Leerlandschap Route 3 Werk en Inkomen

Voor werkzoekenden in Rotterdam Zuid die veel begeleiding nodig hebben om aan het werk te kunnen komen, is een experimenteel programma opgezet. Er zijn een aantal globale uitgangspunten voor de begeleiding gehanteerd. De belangrijkste zijn: de werkzoekende is continu in beeld en actief; bejegening op basis van gelijkwaardigheid en een vast contactpersoon voor de werkzoekende. De uitgangspunten werden onder meer vertaald naar het gebruik van een werkweekagenda, inzet op verzuim en handhaving binnen een integraal en gesloten proces, gebruik van reguliere en niet-reguliere instrumenten, een betere samenwerking met inkomensconsulenten en jobhunters en een persoonlijke en positieve bejegening van werkzoekenden.

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente evalueerde dit experiment. De hoofdvraag was: wat is de meerwaarde van de aanpak ten opzichte van de standaarddienstverlening? Het onderzoek vond plaats tussen maart 2017 en oktober 2018.

 

2019-02-26 - Evaluatie Wijkgestuurd Werken Werk en Inkomen in Rotterdam

In 2017 is het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam gestart met het tweejarig programma Wijkgestuurd Werken. In twaalf wijken spitste de dienstverlening toe op de leefomgeving van Rotterdamse werkzoekenden. De afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente voerde een evaluatieonderzoek uit naar de uitvoering, werking en resultaten van het programma. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen september 2017 en oktober 2018.

Ouder nieuws