Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-07-16 - Evaluatie Alliantie Boulevard Kralingen

In dit evaluatierapport wordt de meerwaarde van de Alliantie Boulevard Kralingen onderzocht, de wijze waarop samenwerking door de partners is ervaren en de mate waarin de doelstellingen van de Alliantie behaald zijn.

2019-07-11 - Bevolkingsmonitor juli 2019

In de eerste helft van 2019 zijn er 2.486 personen in Rotterdam bij gekomen. Dit heeft vooral te maken met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers). De groei is wat lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze wordt nu wat meer getemperd door een negatief binnenlands migratiesaldo (meer vertrekkers dan vestigers).

2019-07-08 - Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

Het Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018 is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse jongeren en ouders met hulp van de wijkteams en specialistische zorgaanbieders. Ook ervaringen met jeugdbescherming komen aan bod. Op basis van (groeps)interviews laten onderzoekers zien wat cliënten goed en minder goed vinden aan de hulpverlening.

 

Om het jaar voert de gemeente Rotterdam een kwantitatief onderzoek (enquête) of een kwalitatief (interviews) uit naar cliëntervaringen met jeugdhulp.

2019-06-27 - Basismonitor Onderwijs NPRZ (school) loopbanen 2019

In deze cohortanalyse worden jongeren gevolgd die in de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012 onderwijs volgden: beide cohorten zijn in vier delen gedeeld: leerlingen in groep 8, leerlingen in leerjaar 3 van het vo, leerlingen die het praktijkonderwijs/vso cluster 3 en 4 verlaten en gediplomeerde mbo-ers. De vervolgschool- en/of arbeidsloopbaan is voor de jaren erna in kaart gebracht.

2019-06-20 - Problemenvraag Omnibusenquête 2019

In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord’) is onder meer ook een vraag opgenomen naar de belangrijkste problemen in Rotterdam die met voorrang moeten worden aangepakt. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

2019-06-20 - Mogelijke huurlasten in Rotterdam

Berekening van de maximale ruimte voor netto huurlasten van een aantal soorten huishoudens wat betreft samenstelling, leeftijd en inkomen in Rotterdam in 2018 volgens minimale en bovenminimale voorbeeldbegrotingen van het NIBUD, waarbij de netto huurlasten de sluitpost vormen. Ook is een schatting opgenomen van het daadwerkelijk voorkomen van de diverse soorten hurende huishoudens.

Deze berekeningen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van conclusies uit eerdere onderzoeken over de problematiek van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders met te hoge woon- of huurlasten gezien de ruimte die zij daarvoor van hun inkomen overhouden na aftrek van noodzakelijke overige uitgaven.

 

Ouder nieuws